Aspelin Ramm

Aspelin Ramm

Innredning av nytt kontor for Aspelin-Ramm Eiendom AS, Maridalsveien
13E, Vulkan området. Oppdraget omfatter arbeidsplasser, kontorstoler, arbeidsplassbelysning, møterom, stillerom, prosjektrom, postrom og sosiale soner. Ferdigstilt høsten 2012.

Interiørarkitekt: Zinc

EGE_0160.jpg
EGE_0164.jpg
EGE_0165s.jpg
EGE_0191.jpg
EGE_0196.jpg