Levering og montering

egne_montorer_large.jpg

Levering og montering

Leveransen er ikke ferdig før alt er levert og montert. Det er når en av våre ansatte melder at alt er levert i henhold til avtale at målet er nådd.

Prosjektledelse

Når vi er prosjektleder tar vi ansvar for hele gjennomføringen av et prosjekt. Dette innebærer etablering av gode kontroll og styringssystemer for å sikre kvalitet i gjennomføringen. Vi har gjennomprøvde rutiner som gir oss optimal bruk av både egne og eksterne ressurser. Formålet i alle prosjekter er å gjennomføre som avtalt, med minst mulig avvik og til avtalt kostnad.