L'oreal

L'oreal

Innredning av L’Oreals nye lokaler på Lysaker. Oppdraget
omfatter leveranse på 100 arbeidsplasser, møterom og
sosiale soner. Ferdigstilt juni 2013. 

 

 

FLERE PROSJEKTER

EGE_7982.jpg
EGE_7984.jpg
EGE_7947.jpg
EGE_7951.jpg