Nyheter

DE BESTE KONTORLOKALENE

DE BESTE KONTORLOKALENE!  Hvordan skape merverdi for eiere og brukere

Estate Media har i samarbeid med Kontorrama gleden av å presentere konferansen ”DE BESTE KONTORLOKALENE”.

Næringslivet er i rask forandring, og leietakerne stiller nye krav til velfungerende og moderne lokaler med større fleksibilitet. Hvordan forstå nye leietakeres behov og tilby dem matchende lokaler? Hva skaper merverdi, og hvordan utforme morgendagens arbeidsplasser? Hvor mye har leietakerne lyst til å betale for ”de riktige lokalene”, og hva kan de få tilbake?

De beste kontorlokalene setter søkelys på de mest ettertraktede lokalene. Bygg som stimulerer til tverrfaglig samspill og kreativ arbeid, og som samtidig passer for ulike menneske og generasjoner. Vi ser på hva leietakere vil ha, og på hvordan tiltrekke seg de mest spennende og moderne selskapene. Og ikke minst vi dele erfaringer rundt hvordan transformere trauste og vanskelige bygg til mer attraktive arbeidsplasser.
Unngå å bli en av taperne – vi gir deg oppskriften på hvordan eier og leietaker kan stå bedre rustet for fremtiden!

Meld deg også på SHOWCASE HOS MESH 16. september 2016 og få en spesialpris for begge – kr 4.450,- (skriv BEGGE i kommentarfeltet).

Konferansen er spesielt tilpasset eiendomsbesittere, utviklere, leietakere, arkitekter, rådgivere, næringsmeglere og alle involvert i utforming og utleie av gode kontorlokaler, samt interesserte i fremtidens trender og vinnende løsninger!

Velkommen til MESH - få inspirasjon og bedre kunnskap om hvordan tilby et unikt og vinnende kontorlokale! 

Program og påmelding finner du her!