Personvern

Personvern

 

Om Kontorrama

Eier av denne nettsiden er: Kontorrama as, Tvetenveien 11, 0661 Oslo. Tlf: 23 37 47 00, firmapost@kontorrama.no, org.nr: 936 537 049.

Formålet med oppbevaring av kundeopplysninger

I forbindese med kundeforhold må vi innhente opplysningar som navn, adresse, organisasjonsnummer og annen nødvendig informasjon. Dette er opplysninger vi utelukkende benytter for å håndtere ditt kundeforhold. Vi tar vare på opplysningene så lenge vi har et kundeforhold. Du har rett til innsyn, retting og sletting av data vi har lagra om deg. Etter endt kundeforhold vil vi ta vare på data så lenge vi ser det hensiktsmessig for å hjelpe deg med eventuell historikk om du skulle ha behov for det.

Utlevering av kundeopplysninger

Utlevering av kundeopplysninger til tredje part vil ikke skje.

Kunderegister

Vårt kunderegister inneholder informasjon om kundenavn, org.nr, adresser og kontaktpersoner som er nødvendig for å håndtere kundeforholdet. I tillegg har vi informasjon om hvilke produkter som er kjøpt eller forespurt, når disse er levert og hvor. Dette er opplysninger vi har for å kunne gi kunden informasjon om historikk, statistikk og hjelp til eventuelle senere bestillinger.

Nyhetsbrev

Dersom du melder deg på våre nyhetsbrev eller arrangement, samtykker du til at vi lagrer ditt navn, telefonummer og e-postadresse. Dette bruker vi til å sende ut relevant informasjon om oss og våre tjenester. Vi benytter Mailchimp for å håndtere utsendinger av e-poster. Kontorrama forplikter seg til å ikke dele informasjonen din med andre parter. Informasjonen vil ligge lagret hos oss inntil du eventuelt melder deg av nyhetsbrevet eller gir oss bekjed om det. Alle våre utsendingar har funksjonalitet for at du kan melde deg av med et klikk.

Kontaktskjema

Når du fyller ut kontaktskjema på nettsiden lagrer vi denne informasjonen i vårt CRM-system. Denne informasjonen vil vi lagre for å kunne yte bedre kundeservice. Vi etterstreber å ikke ta vare på dine detaljer lenger enn nødvendig.

Rett til insyn og sletting av data

Etter personopplysningsloven § 18 har den enkelte krav på innsyn i de opplysninger som er registrert om en selv. Innsyn kan en få ved å henvende seg til Kontorrama- epost: firmapost@kontorrama.no. Dersom registrerte opplysningar er uriktige, ufullstendige eller du ønsker å slette dine opplysningar, kan en kreve dette i henhold til personopplysningsloven § 27.

Ansvarlig databehandler

Daglig leder i Kontorrama as er ansvarlig for håndtering av personopplysninger. Vedkommende er ansvarlig for at det blir gjennomført internkontroller med hensyn til behandling av personopplysninger, og at evt. avvik fra gjeldende lovverk blir meldt inn og rettet. Vi etterstreber til enhver tid å følge gjeldende regelverk for personvern. Har du spørsmål, ta kontakt på firmapost@kontorrama.no eller på tlf: 23 37 47 00.

 

Last ned personvernerklæring