Miljø

Vårt miljøfokus

For oss handler ikke miljø bare om å tilfredsstille krav markedet stiller til oss. Vi ønsker å ligge i forkant, og har lenge hatt et stort miljøfokus. For å formalisere dette arbeidet er vi nå sertifisert som Miljøfyrtårn og medlem av Grønt Punkt og Elretur.

 

Å være medlem av Grønt Punkt, betyr at vi tar ansvar for sortering og resirkulering av all emballasje vi importerer.

Emballasjen benyttes som forpakning på alle de møbler vi kjøper fra våre utenlandske produsenter. Enten det for direkte salg eller vidersalg til samarbeidspartnere. De aller fleste norske produsentene er allerede medlem, og tar ansvar for sin egen emballasje.

Avgiften vi betaler distribueres ut til de som tar imot papp, bølgepapp og plast for resirkulering eller destruksjon. På den måten bidrar vi til bedre håndtering av avfallet vårt, noe som også bidrar til å heve våre kunders miljøprestasjoner

 

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Vi oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn krever at vi leverer årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert. Hvert år lages også en ny handlingsplan for å forbedre miljøprestasjonene. Dette skjerper hele organisasjonen og gir oss et bedre utgangspunkt for å nå enda tøffere og miljøvennlige mål. Å være Miljøfyrtårn er å ta miljøansvar i praksis.

 

 

Over 75% av alle arbeidsbord vi selger er med elektrisk hev/senk. Det betyr at vi importerer en andel elektronikk pr. bord. For å sikre god etterbehandling av denne elektronikken er vi nå medlem i Elretur. Disse sørger for selve håndteringen, men vi betaler et miljøgebyr som går til de som tar imot de elektroniske komponentene for resirkulering.

 

Kontorrama as er sertifisert som Miljøfyrtårn, noe som innebærer en styrking av vår generelle miljøfokus, og ikke minst en forsterket holdning til å arbeide for et sunnere og bedre miljø. Vi sorterer og resirkulerer nær 100% av alt vårt avfall, inkludert all emballasje som brukes i forbindelse med transport og lagring av våre produkter. Samtidig har vi sagt ja til å være en pådriver overfor alle våre samarbeids-partnere, og å stille krav til at de forbedrer og stiller tøffe krav til sine egne miljøprestasjoner.

Som Miljøfyrtårn ønsker vi også å gå foran som et godt eksempel overfor alle våre kunder. Vi vil fremheve spesielt miljøvennlige produkter, og legge vekt på å argumentere for gode miljøvalg. Overfor våre kunder vil vi kvalitetssikre kundens ønsker, og komme med anbefalinger og alternativer dersom ønskede produkter ikke holder den miljøkvalitet vi nå har forpliktet oss til å overholde. På den måten ønsker vi å bidra til også å heve våre kunders miljøprestasjon, ved ikke å anbefale produkter med dårlige miljøspesifikasjoner.

Vi ønsker våre kunder til lykke med en samarbeidspartner som har tatt et viktig skritt i forhold til å sikre egne miljømål!

 
jqs-supplier-logo-stamp.jpg

Vi er prekvalifisert i Achilles, Sellicha og Trans-Q. Dette innebærer at vi har vært igjennom deres omfattende program for dokumentasjon av alle deler av Kontorrama as. Dette omfatter selskapets økonomi, forretnings-struktur, HMS-arbeid og kvalitetsrutiner, samt erklæringer i henhold til ulike kriminelle handlinger som barnearbeid, hvitvasking ol.